wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz nie pracujących" realizowanym w partnerstwie z Fundacją na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe nr 1/NEET/DZ/2019 w ramach procedury rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu „Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla 56 uczestników projektu i poradnictwa zawodowego w formie mentoringu dla 56 osób, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe